Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

SMS dễ thương

SMS máy bay
__|__
'----o( "" )o-----'
" .. "

SMS cây thông dễ thương
.:*~*:._.:*~*:.
. * .
. /.\ .
. /'..'\ .
. /.''.''.'.\ .
. /'.'.'.'.'.'.'.\ .
. ^^^[_]^^^ .
. .
.:*~ *:._.:* ~*:...

SMS hình con gấu
/) ') ( ' ()
.( " ;: " ).
( / ) ') ('( ' )
 
o,,,o
( ' ; ' )
(, ( ''''') ,)
(") ' (")
SMS hình con thỏ
.() ()'Look at
( ' - ' ) my...
(")(") 


( ),,( )( ),( )
( ' ; ')(' ; ' )
-( . )--( ' ' )-
I_ I_ I I

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét