Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Sms dễ thương...

Sms dễ thương.
('')_(''')_.-''''''-.,()
; . . '; -._ , ')_
( o_, )' .__) '-._)
Thinking of You!
(\ _ /) (\ _ /)
(^_^) (^_^)
(") (") (") (")
Mãi bên nhau em nhé!


            /´¯/)
         ,/../ /
       /..../ /
 ./´¯/'...'/´¯¯.`•¸
./'/.../..../.....:^.¨¯\
('(...´...´.... ¯_/'...'/
\.................'...../


/_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_\ *
|__亘__["]__亘__| *
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡|___|¡¡¡¡¡¡
MOT____LEU______
_____TUP____TRANH
_________HAI_________
.-+-._.-+-.+-._.-+-.
". TRAI ." TIM ."
_ "+._.+" _"+._.+"
________VANG________
I Love you


["._.) lại (._."\\
,|"""\, đây ,/""'\,
"/""\" "|""|"
["._.) gần (._."\\
,|"""\, vào ,/""'\,
"/""|" "|""|"
["._.)nữa(._."\\
,|"""\, đi,/"'"\,
"/""|" "|""|"
["._.) (._."\\
,\"""\,,/""'\,
"/""|" "|""\"aye
["~>-"~"\\
,\"""\,./""'/,
"/""|" "|""\"chút.!!
K bít tiếp theo làm gì nữa nhỉ ??

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét